Ảnh bản đồ tổng thể dự án Đào Sư Tích Phước Kiển

Ảnh thiết kế 3D toàn bộ khu nhà Liên kế đường Đào Sư Tích Phước Kiển

Cập nhật hình ảnh ngày 17/1/2018 Khởi động lại giai đoạn 2, chuẩn bị làm cầu giai đoạn 1

Cập nhật hình ảnh ngày 15/09/2017 đang bơm cát, đóng cọc phân ranh giới

Ảnh dự án Đào Sư Tích Phước Kiển ngày 07/08/2017

Cập nhật dự án Đào Sư Tích Phước Kiển ngày 20/07/2017.

Cập nhật dự án Đào Sư Tích Phước Kiển ngày 07/07/2017.